ေရႊေရာင္ေတာက္ပေသာနွစ္ (သို႕) 2018

2018 နွစ္စမွာေတာ့ ေရႊေစ်းကြက္မွာ အတက္လားရာနွင့္စခ့ဲသည္။ 2018 နွစ္ကုန္ ေရႊေစ်း $1400 တန္းေရာက္မည္ ဟူေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဝေဝဆာဆာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

Bull market ျဖစ္ခ့ဲ ေသာ သမိုင္းေႀကာင္းမ်ားကို ျပန္ႀကည့္လွ်င္ 1999-2011 ခုနွစ္အတြင္း အတက္ရာခိုင္နုန္း 655% ရွိခ့ဲသည္။ 2011 ကေနစျပီး 4 နွစ္တာ အေတာအတြင္း Bear market ျဖစ္ေနခ့ဲပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္တြင္း Bull ျဖစ္မည့္ အရိပ္အေယာင္ ေပၚလာလိုက္ Bear ေထာက္ေခ်ာက္မွာ ျပန္မိလိုက္နွင့္ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္ ျဖစ္ေနခ့ဲရသည္။

2012 ေႏြရာသီ ေနွာင္းပိုင္းကာလမွာ $1580 ဝန္းက်င္ကေန $1780 အထိ အတက္နုန္း 13% ရွိခ့ဲသည္။ 2013 မွာေတာ့ ေရႊရင္းနွီးျမဳပ္ ႏွံသူမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့နိုင္တ့ဲ ‘April Massacre’ ဟု သိထားႀကေသာ 2013 ဧျပီလ 16 ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ ဘန္ကာ ေက်းရြာမွာ အစုလိုက္အျပံဳ လိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရမွဳ ေႀကာင့္ လူေပါင္း 200 ေက်ာ္ ေသဆံုးခ့ဲျပီး လူေပါင္းရာနွင့္ ခ်ီ ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲပါသည္။ နိုင္ဂ်ီးရီးယားေငြ သန္းနွစ္ခ်ီတန္ဖိုးရွိေသာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ားနွင့္ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးခ့ဲရသည္။ ထိုအခ်ိန္ 2 ပတ္တာကာလ အတြင္း ေရႊေစ်း အက် 12% နွင့္ $1550 ေစ်းတန္းမွ $1360 အထိ မရႈ မလွ ႀကီး က်ခ့ဲရသည္။ 2014 Q1 ကာလမွာ $1200 တန္းကေန $1380 အထိ 15% အတက္နွင့္ျပန္ျပီး အားစမ္းခ့ဲပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 2015 အထိ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အက်ဒဏ္ကို ခံေနရဆဲ ျဖစ္ခ့ဲျပီး Investor ႀကီးမ်ားလည္း Buy the dips strategy ကိုသာ လက္ကိုင္ထားျပီး Bull market ကို ေမွ်ာ္ေတာ္ေစာင့္စားခ့ဲႀကသည္။

TA အရႀကည့္မည္ဆိုလွ်င္လြန္ခ့ဲေသာနွစ္မ်ားမွ အတက္လားရာမွသည္ 2011 ေနာက္ပိုင္း Bear ျဖစ္ျခင္းမွာ 50% retracement ျပန္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 1999 ႀသဂုတ္လမွာရွိခ့ဲေသာေစ်းတန္း $252 ကို အေျခခံျပီး 2011 စက္တင္ဘာလမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္စံခ်ိန္တင္ခ့ဲေသာ $1920 အျမင့္ဆံုးေစ်းနွင့္ ယွဥ္တြက္ပါက 2015 အနိမ့္ဆံုးေစ်း $1046 သည္ 12 နွစ္တာ ကာလအတြင္း 50% retracement အတြက္ လံုေလာက္စြာ ျပန္က်ခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။

FA အရ ဆိုလွ်င္ Fiat currency ျဖစ္ေသာ ေဒၚလာေငြေႀကးကို ဗဟိုဘဏ္မွ တန္ဖိုးမက်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေႀကာင့္ ေရႊရဲ႕ ေရရွည္အတက္လားရာကို ေနွးေကြးေစခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ 2016 ေရာ 2017 မွာပါ ဗဟိုဘဏ္ကအတိုးနုန္းေတြ တိုးခ့ဲေသာ္လည္း ေရႊေစ်းအတက္ 2016 မွာ 8.5% နွင့္ 2017 မွာ 12% ေက်ာ္တက္ခ့ဲသည္။ ထိုအတက္မ်ားမွာ ေစ်းကစားျခင္းေႀကာင့္ တခနတာ တက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေရရွည္တည္ျငိမ္ေသာ အတက္ျဖစ္ခ့ဲသည္။

နွစ္စဥ္အလိုက္ျပန္ႀကည့္လွ်င္ 2011 , 2012 ေနာက္ပိုင္းေနာက္ေႀကာင္းျပန္က်ခ့ဲျခင္းသည္ 2013 , 2014 , နွင့္ 2015 တို႔အထိ ေလာင္းရိပ္ထင္ေစခ့ဲသည္။ လာမည့္နွစ္ေတြ အတက္လားရာအတြက္ 2016 နွင့္ 2017 နွစ္တို႔က အေျခခိုင္ေႀကာင္းျပသနိုင္ခ့ဲသည္။ ထို 2နွစ္အတြင္း စေတာ့ေစ်းကြက္နွင့္ Bitcoin တို႔အေပၚ အာရံုစိုက္ေနႀကခ်ိန္မွာေတာင္ ေရႊကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အတက္ဘက္ဦးတည္လာနိုင္ခ့ဲသည္။

ဗဟိုဘဏ္အတိုးနုန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 2015 ဒီဇင္ဘာ 16 ရက္ေန႔တြင္ Fed မွ 9 နွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အတိုးနုန္း စ တိုးခ့ဲသည္။ 2016 ဇူလိုင္ 8 ရက္ေန႔တြင္ အတိုးနုန္းတိုးခ့ဲျပီး ခ်က္ခ်င္း ေရႊေစ်းနုန္း တက္ခ့ဲျပီး $1066 မွ $1366 ကို 6 လအတြင္း ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ 2016 ဒီဇင္ဘာ 14 တြင္အတိုးနုန္းတိုးခ့ဲျပီး $1128 မွသည္ 2017စက္တင္ဘာ တြင္ $1357 အထိ 9 လအတြင္း အတက္ျပခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆံုး အတိုးနုန္း 2017 စက္တင္ဘာမွာ ရပ္ဆိုင္းထားျပီး ဒီဇင္ဘာ13 တြင္ အတိုးနုန္းတိုးခ့ဲေသာ္လည္း တိုးျပီးေနာက္တစ္ေန႕မွာ $1240 ေစ်းတန္းမွ $1258 ထိ အတက္ 1.5% တစ္ရက္ထဲ အတြင္း တက္ျပခ့ဲေသးသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားပင္ အနာဂတ္ Bull market အတြက္ foundation ျဖစ္သည္။

ေစ်းတန္းျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခခံ အေႀကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ Supply နွင့္ Demand အားျပိဳင္မွဳ ကို ေလ့လာႀကည့္ပါကလည္း Demand ဘက္မွာ ရုရွားနွင့္ တရုတ္တို႕ အဆမတန္ ဝယ္ယူမွဳ ေတြရွိေနသည္။ Supply ဘက္မွ ႀကည့္လွ်င္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ပါဝါႀကီးေသာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ , အီတလီ , ဆြစ္ဇာလန္ , ဂ်ာမနီတို႔ နွင့္ IMF တို႕မွ 2010 ေနာက္ပိုင္း ေရႊေတြ ထုတ္ေရာင္းခ့ဲျခင္းမရွိခ့ဲပါေခ် ။ အေမရိကန္ ကလည္း 1980 ကတည္းက ေရႊေရာင္းထုတ္မွဳ မရွိသေလာက္နည္းပါးခ့ဲပါသည္။

ထိုေႀကာင့္ 2018 ခုနွစ္အတြင္း ပထဝီနိုင္ငံေရးအေျခေနမျငိမ္မသက္မွဳ မ်ားျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ $1400 တန္းက ႀကိဳဆိုေနမည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာက်န္းမာ ရႊွင္လန္းႀကပါေစရွင္

နန္းခမ္းသီရိဦး

4. 1. 2018

Unicode

2018 နှစ်စမှာတော့ ရွှေဈေးကွက်မှာ အတက်လားရာနှင့်စခဲ့သည်။ 2018 နှစ်ကုန် ရွှေဈေး $1400 တန်းရောက်မည် ဟူသော ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း ဝေဝေဆာဆာ တွေ့မြင်နေရပါသည်။

Bull market ဖြစ်ခဲ့ သော သမိုင်းကြောင်းများကို ပြန်ကြည့်လျှင် 1999-2011 ခုနှစ်အတွင်း အတက်ရာခိုင်နုန်း 655% ရှိခဲ့သည်။ 2011 ကနေစပြီး 4 နှစ်တာ အတောအတွင်း Bear market ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်ပိုင်း ဈေးကွက်တွင်း Bull ဖြစ်မည့် အရိပ်အယောင် ပေါ်လာလိုက် Bear ထောက်ချောက်မှာ ပြန်မိလိုက်နှင့် လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ် ဖြစ်နေခဲ့ရသည်။

2012 နွေရာသီ နှောင်းပိုင်းကာလမှာ $1580 ဝန်းကျင်ကနေ $1780 အထိ အတက်နုန်း 13% ရှိခဲ့သည်။ 2013 မှာတော့ ရွှေရင်းနှီးမြုပ် နှံသူများ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ ‘April Massacre’ ဟု သိထားကြသော 2013 ဧပြီလ 16 ရက်နေ့တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ဘန်ကာ ကျေးရွာမှာ အစုလိုက်အပြုံ လိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု ကြောင့် လူပေါင်း 200 ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်းရာနှင့် ချီ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားငွေ သန်းနှစ်ချီတန်ဖိုးရှိသော စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့် လူနေအိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန် 2 ပတ်တာကာလ အတွင်း ရွှေဈေး အကျ 12% နှင့် $1550 ဈေးတန်းမှ $1360 အထိ မရှု မလှ ကြီး ကျခဲ့ရသည်။ 2014 Q1 ကာလမှာ $1200 တန်းကနေ $1380 အထိ 15% အတက်နှင့်ပြန်ပြီး အားစမ်းခဲ့ပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း 2015 အထိ ဈေးကွက်ထဲမှာ အကျဒဏ်ကို ခံနေရဆဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး Investor ကြီးများလည်း Buy the dips strategy ကိုသာ လက်ကိုင်ထားပြီး Bull market ကို မျှော်တော်စောင့်စားခဲ့ကြသည်။

TA အရကြည့်မည်ဆိုလျှင်လွန်ခဲ့သောနှစ်များမှ အတက်လားရာမှသည် 2011 နောက်ပိုင်း Bear ဖြစ်ခြင်းမှာ 50% retracement ပြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ 1999 သြဂုတ်လမှာရှိခဲ့သောဈေးတန်း $252 ကို အခြေခံပြီး 2011 စက်တင်ဘာလမှာ သမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်ခဲ့သော $1920 အမြင့်ဆုံးဈေးနှင့် ယှဉ်တွက်ပါက 2015 အနိမ့်ဆုံးဈေး $1046 သည် 12 နှစ်တာ ကာလအတွင်း 50% retracement အတွက် လုံလောက်စွာ ပြန်ကျခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
FA အရ ဆိုလျှင် Fiat currency ဖြစ်သော ဒေါ်လာငွေကြေးကို ဗဟိုဘဏ်မှ တန်ဖိုးမကျအောင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကြောင့် ရွှေရဲ့ ရေရှည်အတက်လားရာကို နှေးကွေးစေခဲ့သည်။ သို့သော် 2016 ရော 2017 မှာပါ ဗဟိုဘဏ်ကအတိုးနုန်းတွေ တိုးခဲ့သော်လည်း ရွှေဈေးအတက် 2016 မှာ 8.5% နှင့် 2017 မှာ 12% ကျော်တက်ခဲ့သည်။ ထိုအတက်များမှာ ဈေးကစားခြင်းကြောင့် တခနတာ တက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ရေရှည်တည်ငြိမ်သော အတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။

နှစ်စဉ်အလိုက်ပြန်ကြည့်လျှင် 2011 , 2012 နောက်ပိုင်းနောက်ကြောင်းပြန်ကျခဲ့ခြင်းသည် 2013 , 2014 , နှင့် 2015 တို့အထိ လောင်းရိပ်ထင်စေခဲ့သည်။ လာမည့်နှစ်တွေ အတက်လားရာအတွက် 2016 နှင့် 2017 နှစ်တို့က အခြေခိုင်ကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ထို 2နှစ်အတွင်း စတော့ဈေးကွက်နှင့် Bitcoin တို့အပေါ် အာရုံစိုက်နေကြချိန်မှာတောင် ရွှေကတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း အတက်ဘက်ဦးတည်လာနိုင်ခဲ့သည်။

ဗဟိုဘဏ်အတိုးနုန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 2015 ဒီဇင်ဘာ 16 ရက်နေ့တွင် Fed မှ 9 နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတိုးနုန်း စ တိုးခဲ့သည်။ 2016 ဇူလိုင် 8 ရက်နေ့တွင် အတိုးနုန်းတိုးခဲ့ပြီး ချက်ချင်း ရွှေဈေးနုန်း တက်ခဲ့ပြီး $1066 မှ $1366 ကို 6 လအတွင်း ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 2016 ဒီဇင်ဘာ 14 တွင်အတိုးနုန်းတိုးခဲ့ပြီး $1128 မှသည် 2017စက်တင်ဘာ တွင် $1357 အထိ 9 လအတွင်း အတက်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး အတိုးနုန်း 2017 စက်တင်ဘာမှာ ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ဒီဇင်ဘာ13 တွင် အတိုးနုန်းတိုးခဲ့သော်လည်း တိုးပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ $1240 ဈေးတန်းမှ $1258 ထိ အတက် 1.5% တစ်ရက်ထဲ အတွင်း တက်ပြခဲ့သေးသည်။ ထိုအချက်များပင် အနာဂတ် Bull market အတွက် foundation ဖြစ်သည်။

ဈေးတန်းဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေခံ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော Supply နှင့် Demand အားပြိုင်မှု ကို လေ့လာကြည့်ပါကလည်း Demand ဘက်မှာ ရုရှားနှင့် တရုတ်တို့ အဆမတန် ဝယ်ယူမှု တွေရှိနေသည်။ Supply ဘက်မှ ကြည့်လျှင် အနောက်ဘက်ခြမ်း ပါဝါကြီးသော နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ပြင်သစ် , အီတလီ , ဆွစ်ဇာလန် , ဂျာမနီတို့ နှင့် IMF တို့မှ 2010 နောက်ပိုင်း ရွှေတွေ ထုတ်ရောင်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါချေ ။ အမေရိကန် ကလည်း 1980 ကတည်းက ရွှေရောင်းထုတ်မှု မရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့ပါသည်။

ထိုကြောင့် 2018 ခုနှစ်အတွင်း ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေနေမငြိမ်မသက်မှု များဖြစ်ခဲ့လျှင် $1400 တန်းက ကြိုဆိုနေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါသည်။

ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာ ရွှှင်လန်းကြပါစေရှင်

နန်းခမ်းသီရိဦး

4. 1. 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.